Projectomschrijving

Als bestuurder, ondernemer, woordvoerder of communicatiemanager zul je wel eens de media te woord moeten staan. Denk aan interviews of stakeholdercommunicatie. Hierbij is het van groot belang dat jouw boodschap op de juiste manier overkomt op stakeholders in de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om van de juist geformuleerde inhoud en toon verzekerd te zijn, kun je bij Beeld en Geluid Den Haag een mediatraining volgen.
Tijdens deze interactieve dag worden je vaardigheden op het gebied van communicatie getraind, en leer je valkuilen te vermijden, je boodschap helder en krachtig te formuleren en de werkwijze van journalisten te doorgronden. Bij goed en bij slecht nieuws.

Om een zo realistisch mogelijke ervaring te creëren, gebruiken we voor de training de Green Screen Studio van Beeld en Geluid Den Haag. Met deze ervaring zul je sterker in je schoenen staan op de momenten dat het ertoe doet.

De professionele inhoud en begeleiding van de training wordt verzorgd door PACT Public & Media Affairs.