Projectomschrijving

GasTerra is voorstander van een actief en breed maatschappelijk debat over de energievoorziening van de toekomst. Daarom heeft het gashandelsbedrijf het initiatief genomen voor het online discussieforum Energiepodium.nl, waar prominente deskundigen uit politiek, overheid, markt en wetenschap debatteren over dit thema. Gekoppeld aan Energiepodium zijn er ook regelmatig besloten discussiebijeenkomsten op hoog niveau met topsprekers en jaarlijks het Energiepodium Debat, bedoeld voor een groter publiek van beslissers uit de sector.

Bekijk hier de website van Energiepodium